Betón

Pevnostná trieda betónuSt. vplyvu prostrediaKamenivo/konzistencia

Cena za 1m3 betónu 

bez DPH

Cena za 1m3 betónu 

s DPH

STN EN 206+A1staršie označenieSTN EN 206+A1Max. frakcia kameniva  
 C8/10 B10X0Dmax 22/S357,00 €68,40 €
 C12/15B15X0Dmax 22/S360,00 €72,00 €
 C16/20 B20XC1Dmax 22/S363,00 €75,60 €
 C20/25 B25XC1-XC2Dmax 16/S366,00 €79,20 €
 C25/30B30XC1-XC3Dmax 16/S369,00 €82,80 €
C30/37 XC1-XC4, XD1-XD2  Dmax 16/S373,00 €87,60 €
 CB IIIcestný betónSTN 73 6123:2010Dmax 16/S378,00 €93,60 €
CBGM C5/6   42,00 €50,40 €
CBGM C8/10   45,00 €54,00 €
Doplnkové príplatkyCena bez DPHCena s DPH
Betón dodávaný v zimnom období: ohrev vody do -10°C3,60€/m34,00 €
Prísady na spomalenie alebo urýchlenie tuhnutia betónu3,00€/m33,60 €
Použitie max. frakcie kameniva do 4mm (na požiadanie) -poter10,00€/m313,20 €
Príplatok za vodostavebný betón (od triedy C20/25) - max priesak 50mm3,00€/m33,60 €
Príplatok za dodávku betónu mimo pracovných dní (So, Ne, sviatok)3,00€/m33,60 €
Vykládka domiešavača nad 30min. za každých ďalších začatých 15min. vykl.   10,00€/m312,00€/m3
Doprava betónu autodomiešavačom 1km2,50€/m33,00 €

Minimálny denný odber na sobotu, nedeľu, prípadne sviatok je 30m3.